Prawo egzekucyjne i windykacja należności

Zapewniamy zastępstwo procesowe w trakcie postępowania egzekucyjnego skierowanego do nieruchomości, zarówno przed organem egzekucyjnym jak i w toku postępowania przed sądem.

Ponadto zajmujemy się:

  • zastępstwem procesowym w toku postępowania zabezpieczającego,
  • reprezentacją w toku postępowania klauzulowego,
  • windykacja należności, także na etapie postępowania przedsądowego tj. monity, wezwania do zapłaty, mediacja,
  • stały monitoring działań komorniczych,
  • nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji ze składników majątkowych osób zadłużonych
  • wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia Wierzyciela,
  • sporządzamy wnioski egzekucyjne, min. o egzekucję z nieruchomości, o zajęcia Ksiąg Wieczystych , o opis i oszacowanie nieruchomości.