Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo spółek jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii. Obsługujemy wiele podmiotów prawa handlowego.

Obsługujemy klientów w zakresie:

  • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw,
  • umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami,
  • sporów między wspólnikami i akcjonariuszami,
  • obsługi prawnej organów spółek kapitałowych,
  • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
  • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych,
  • w trakcie postępowania upadłościowego i naprawczego.