Prawo zamówień publicznych i pomocy publicznej

Oferujemy pomoc prawną w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Między innymi:

  • przygotowujemy niezbędne formularze, regulaminy, wzory pism, wnioski i zapytanie,
  • przygotowujemy dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania min. przetargi, zamówienia publiczne,
  • sporządzamy opinie prawne i analizy,
  • oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia,
  • analizujemy dokumentację przetargową pod kątem ryzyka prawnego,
  • doradztwo prawne na etapie ubiegania się o zamówienie oraz na etapie jego realizacji