Prawo administracyjne

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem administracyjnym. Oferujemy zastępstwo przed organami samorządowym oraz szeroko rozumianą pomoc publiczną.

Oferujemy reprezentacje przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny czy Samorządowe Kolegia Odwoławcze).

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności dotyczące:

  • prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzania skarg oraz odwołania na decyzje organów administracyjnych
  • wnioski wszczynające postępowania administracyjne,