Prawo cywilne

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną na płaszczyźnie szeroko pojętego prawa cywilnego.

W ramach pomocy prawnej oferujemy profesjonalną obsługę klientów indywidualnych jak i podmiotów prawnych. W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie spraw:

  • o zapłatę z tytułu: ugody, najmu, dzierżawy,, sprzedaży, dostawy, kontraktacji, ubezpieczenia, umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy pożyczki, rękojmi, gwarancji, darowizn, poręczenia, zabezpieczenia i innych, odszkodowawczych, o zadośćuczynienie, o ochronę dóbr osobowych, własność intelektualna,
  • prawa rzeczowego: zasiedzenie, prawo własności, służebności, użytkowanie, zastaw,
  • spadkowych: dziedziczenie, dział spadku, zachowek, ochrona spadkobiercy,
  • umowy: opiniowanie, analiza, sporządzanie, negocjacje oraz zastępstwo w toku dochodzenia roszczeń powstałych na etapie realizacji umowy,
  • prawa pracy: analiza i projekty dokumentacji pracowniczej, które sprzyjają unikaniu procesów sądowych, doradztwo w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych, porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikami, procesy zwolnień grupowych, opiniowanie i analiza indywidualnych umów o pracę, kontraktów menadżerskich, rozwiązywanie stosunków pracy, zastępstwo procesowe przed sądami pracy wszystkich instancji,